El COAC ha analitzat aquest dijous 14 de juliol, en una convocatòria oberta als mitjans de comunicació, l’activitat de construcció i rehabilitació a Catalunya referent al primer semestre de l’any 2016. Aquest període s’ha tancat amb 1.662.812 m2 visats, un 15,68% més respecte el semestre anterior i 15,05% més respecte el mateix període de l’any 2015. El Col·legi d’Arquitectes valora positivament aquestes dades però subratlla algunes consideracions per avaluar adequadament l’estat del sector:

1.- No estem davant d’un creixement sostingut: l’evolució del visat posa de manifest una desacceleració. Si entre juliol del 2014 i el juliol del 2015 es va augmentar un 32% els metres quadrats visats, entre juliol de 2015 i juliol de 2016 el creixement s’ha reduït a menys de la meitat, essent d’un 15%.

2.- L’augment de la superfície visada es concentra en bona part en el visat de projectes de gran envergadura (més de 10.000m2), que suposen el 26% del total.

3.- La superfície visada durant el primer semestre d’enguany segueix encara a nivells baixíssims a tot el territori català, i molt per sota dels nivells de construcció i rehabilitació habituals en l’entorn europeu.

Continua sent, per tant, una situació insostenible per al sector, que necessita de polítiques d’incentiu per tal de reactivar-se des del punt de vista econòmic i acabar el seu procés de modernització.

ANÀLISI PER TERRITORI
Ressalta la província de Barcelona (sense tenir en compte la ciutat de Barcelona), que continua creixent. S’han visat 855.854 m2, un 36,57% més que el segon semestre del 2015. D’aquest total, però, cal tenir en compte que el 24,3% correspon al visat de grans projectes (més de 10.000 m2). Barcelona ciutat creix un 20,26%, essent els projectes d’entre 3 i 10.000 m2 els que més s’incrementen. Pel que fa la resta de demarcacions, es manté la tendència d'increment a Girona (5,97%) i Lleida (1,26%), mentre que Tarragona i Ebre baixen un 37,8% i un 32,02% respectivament.

ANÀLISI PER TIPOLOGIA D'EDIFICACIÓ
En termes absoluts l’obra nova és la que continua experimentant una pujada més significativa (22,56%), situant-se a prop dels 1.083.329 m2 visats. La superfície visada de rehabilitació baixa un 1,34% respecte el semestre anterior, situant-se al voltant dels 491.373 m2.

ANÀLISI PER USOS
Les dades actuals mostren un increment tant de l’habitatge com del no habitatge, tot i que seguim estant en xifres molt baixes. Pel que fa al no habitatge, es detecten augments a sanitat, educació i oficines, àmbits que en els períodes anteriors estaven en davallada. 

Pel que fa al nombre d'habitatges visats, el primer semestre de l’any s’ha tancat amb un total de 4.044 habitatges visats, el que suposa un increment del 12% respecte el semestre anterior.

CONCLUSIONS

El volum total de superfície visada encara segueix estant molt per sota de la xifra de mínima normalitat.

Encara no estem davant d’una recuperació estructural amb suficient força del sector. Els projectes menors de 3.000 m2 tan sols pugen un 5,6%, mentre que els més grans, superiors a 10.000 m2, augmenten un 21,56%. La reactivació del sector, un cop més, segueix sense repercutir ni a la majoria del col·lectiu d’arquitectes ni a d’altres professionals i empreses del sector.

L’increment d’activitat que es reflecteix amb la superfície visada afecta en gran mesura a projectes de gran envergadura, situats a la província de Barcelona. La resta de províncies o bé cauen o bé estan estancades.

Les dades, un cop més, fan evident el que el COAC ja porta temps reclamant: la necessitat d’implementar mesures de canvi estructural per impulsar i orientar la recuperació del sector i, de retruc, de l’economia. 

Així, el Col·legi demana que es dugui a terme un Pla Estratègic Integral amb MESURES PER IMPULSAR LA RENOVACIÓ URBANA


LEER: Nota de prensa
 

Font

Paraules clau

Serveis associats