L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha iniciat aquest mes de juny una campanya informativa dirigida als ciutadans per al foment de la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE). En el marc d'aquesta campanya, s'estan enviant cartes adreçades als propietaris i comunitats de propietaris dels edificis que ja haurien d'haver passat la ITE i encara no ho han fet.

Recordem que tots els edificis d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat estan obligats a passar la Inspecció Tècnica de l'Edifici. Tal com explica la carta de l'Agència de l'Habitatge, la responsabilitat de passar la ITE recau sobre la comunitat de propietaris o el propietari únic, quan sigui el cas, que és qui ha de contractar un professional qualificat -arquitecte o arquitecte tècnic- per dur a terme la inspecció i l’informe corresponent. Un cop fet aquest informe, qui representa la comunitat ha de lliurar-lo a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en un termini màxim de 4 mesos per tal de sol·licitar el Certificat d'Aptitud de l'edifici.

La carta de l'Agència de l'Habitatge recorda als destinataris que estan fora de termini i, per aquest motiu, poden ser objecte de sanció. També remarca que la Inspecció Tècnica de l'Edifici és una oportunitat per conèixer en quin estat està i per impulsar-ne el seu manteniment, la rehabilitació i la millora (en accessibilitat, sostenibilitat i funcionalitat) mitjançant un Programa de Rehabilitació que la comunitat haurà d’aprovar posteriorment, d’acord amb les seves possibilitats i necessitats.


ENLLAÇOS D'INTERÈS
· Per consultar les guies de la Inspecció Tècnica dels Edificis, elaborades pel COAC i dirigides a la ciutadania, clica aquí.

· Per consultar les guies i models per redactar i tramitar l'informe de la ITE, clica aquí (només disponible per a arquitectes col·legiats).

· Per a més informació, consulta la pàgina de Preguntes freqüents al web de la Generalitat de Catalunya.


 

Paraules clau

Serveis associats