Pla TIC TRAC 2021-2023

TRAC va iniciar a dins l'empresa un procés de canvi TIC, sigles de Tecnologia de la Informació i la Comunicació, el passat 2021 que ara ha culminat a mitjans d'aquest 2023. 

El procés de canvi TIC implica una transformació digital de l'arquitectura tecnològica i la ciberseguretat de l'empresa. Aquest procés busca actualitzar i millorar els sistemes informàtics existents i adaptar-los a un model més avançat i eficient.

La transformació digital significa passar d'un model informàtic físic, en què els sistemes i les infraestructures estan basats en hardware i són gestionats internament, a un model "virtual". En aquest nou model, els recursos informàtics es proporcionen a través del núvol i són accessibles des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Això permet una major flexibilitat i eficiència en l'ús dels recursos. Aquest procés ha demanat una inversió significativa i l'adopció de mesures de ciberseguretat per garantir l'èxit i la protecció dels actius digitals de l'empresa.

Els principals objectius del Pla TIC han estat els següents: 

 • Continuïtat i disponibilitat dels servei TIC. Renovant infraestructures que sustenten els sistemes d’informació.
 • Compliment amb les polítiques i regularitzacions externes de les solucions de negoci. 
 • Reducció dels riscos relacionats amb les TIC. Implementació d’un marc de gestió de les TIC.
 • Seguretat de la informació. Centrada principalment en la millora de la disponibilitat.
 • Flexibilitat i agilitat de les TIC a les noves necessitats del negoci. La mobilitat, compartició i col·laboració com a primers elements de flexibilitat i agilitat.

El calendari d'implementació ha estat el següent:

 • Inventari TIC detallat
 • Sanejament del rack i documentació
 • Definir el marc i la documentació de gestió TIC
 • Millores en les comunicacions
 • Renovació d'ordinadors
 • Renovació de la xarxa local
 • Desplegament del cloud privat
 • Millora de l'emmagatzamatge centralitzat
 • Desplegament Office 365 i migració mail
 • Millora de la seguretat perimetral
 • Millora del sistema de backup
 • Millora de la seguretat de l'endpoint
 • Preparació per l'entrada en producció
 • Procés pel Cutover
 • Pla de formació interna

 

Ha estat un esforç d'implementació important per a TRAC, que ha requerit de temps i de l'assessorament d'experts informàtics per dur a terme el procés amb excel·lència. Ara, el canvi TIC comportarà un pas endavant en la gestió diària de l'empresa per part de tot el seu equip tècnic i humà. Un canvi necessari, que permetrà a TRAC oferir un servei encara més òptim a tots els seus clients.

 

 

 

La Fundació Tot Raval reutilitza els equips informàtics

Amb el canvi informàtic d'ordinadors fixes a portàtils, TRAC ha fet entrega d'una donació de material informàtic en perfecte estat que ja no s'utilitzarà a l'empresa, 28 ordinadors fixes model torre i 21 pantalles, a diverses entitats que aglutina la Fundació Tot Raval i que el necessiten en el seu treball de gestió diari en el barri del Raval:

 • Casal dels Infants del Raval
 • Escola Jacint Verdaguer 
 • Taller 131
 • Banc de Recursos del Raval
 • Fundació Tot Raval

Prèviament TRAC ha decidit enviar tots aquests ordinadors a una empresa especialitzada perquè els formategessin per complet. Amb un cost assumit per TRAC de 2.600€, els equips han quedat com a nous, amb els arxius i usuaris eliminats, i únicament amb el sistema operatiu interior. Una inversió intencionada per part de l'empresa per aconseguir dotar aquests 28 aparells informàtics d'una segona vida útil en un context social de grans necessitats tecnològiques i pocs recursos per accedir-hi. 

 

 

Coneix la Fundació Tot Raval: https://totraval.org/ca

 

 

La cooperativa social Femarec destrueix el material obsolet

A més, dins del procés de transformació digital realitzat a TRAC hem deixat d’utilitzar servidors físics i pc fixos ja inservibles. Tot aquest material obsolet creat en ferro es converteix en material per llençar i discs durs dels que en resulta necessari destruir-ne la informació interior. Per això, a TRAC hem encarregat la retirada i destrucció de tot aquest material a l’empresa Femarec, que a més, té un marcat caire social.

Així, el material recollit i destruït ha estat el següent:

Residus d’aparells elèctrics i electrònics amb destrucció confidencial

 • Discs durs provinents d’ordinadors i servidors: 26 unitats
 • Discs en altre format: 11 unitats
 • 1 ordinador torre petita
 • 1 portàtil
 • 1 tableta
 • 1 vídeo gravador 

Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics sense destrucció confidencial 

 • Servidors informàtics i Sais (no contenen discs) 

Tot el material ha estat destruït amb absoluta garantia de confidencialitat i el residu gestionat adequadament, incloent el certificat de destrucció. 

Femarec classifica i gestiona residus afavorint al màxim la sostenibilitat del medi ambient, bé sigui amb el seu reciclatge o, quan no és possible, amb la seva adequada eliminació. Femarec és una entitat d'iniciativa social que treballa per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, etc. Així, capaciten la persona no només en el camp tècnic o professional, sinó també en múltiples facetes transversals i culturals que l´ajudaran a assolir un nivell molt més alt d'autonomia personal. Fan un acompanyament en tot el seu procés cap a la integració social, amb la finalitat que aquesta esdevingui més sòlida i perdurable en el temps. Focalitzen els seus esforços per a modificar la visió que la societat té de les persones més vulnerables, promovent valors de tolerància i solidaritat.

 

Coneix l'entitat Femarec: https://femarec.cat/

 

 

 

 

Acció TRAC aliniada amb els ODS:


 

Paraules clau