A Barcelona pocs edificis resulten tant emblemàtics com l'edifici d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya. Per la seva ubicació al centre de la ciutat i el disseny arquitectònic de la seva façana en contrast amb la resta dels edificis històrics de la plaça, aquest edifici tant fàcilment reconeixible ha suposat un repte com a projecte de rehabilitació per a l'equip de TRAC, que ja l'ha finalitzat amb èxit.

Un dels principals objectius del projecte ha estat minimitzar les molèsties per als clients del centre comercial. Amb aquesta finalitat, es va instal·lar un sistema de bastida que va permetre mantenir l'amplitud de la porta d'entrada al centre a la cantonada de Plaça Catalunya i el Carrer Fontanella. En els trams de façana recta, una bastida suspesa des de la coberta va reduir l'impacte a la circulació de vianants i a la visibilitat dels aparadors de la planta baixa.

Als trams de façana corba, on era necessària una bastida en planta baixa, les potes de suport de la bastida es van col·locar a cada costat de la marquesina, creant un ampli passadís per als vianants i minimitzant l'impacte estètic i la molèstia als clients del centre.

La part fonamental del projecte de rehabilitació ha estat la substitució de l'estructura de ferro oxidat dels ràfecs per una nova estructura d'acer inoxidable, un procés que ha implicat diverses etapes. Això va incloure l'aixecament i la retirada de les estructures antigues, l'aplicació d'un esmalt de protecció antioxidant i la reconstrucció dels ràfecs amb una nova estructura tubular d'acer inoxidable.

Cada peça va ser etiquetada i col·locada amb precisió per garantir una adaptació perfecta. Les planxes de llautó originals van ser netejades, sanejades i polides abans de ser reposades, i es va realitzar un segellat meticulós de les juntes per assegurar la seva durabilitat.

Així, la restauració de l'edifici d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya no només ha mantingut la seva imatge icònica, sinó que ha millorat la seva estructura i eficiència. Aquest projecte és un exemple de la professionalitat que TRAC aporta a cada tasca, abordant fins i tot els reptes tècnics més complexos amb habilitat i determinació.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats