Ja ha finalitzat l’obra d’Av. Francesc Cambó 12, al districte de Ciutat Vella. Es tracta de l’edifici de l’Escola Tècnico Professional Xavier, un nou exemple de rehabilitació de centre educatiu, en els que TRAC està especialitzat.
 
L’edifici ha estat obra de recuperació d’estucs de cal tradicional, neteges tècniques, veladures i s’han restaurat les tres vessants de l’escola, deixant-la com a nova.
 
Les feines en detall que s’hi ha realitzat són les següents:
 
  • Eliminació de pintures en planta baixa i neteja general de façanes.
  • Reparació de fissures i despreniments.
  • Reparació de cornises i ampits.
  • Revestiment de façanes.
  • Revestiment de planta baixa i primera amb veladura de silicats.
  • Revestiment de reixes, portes i baranes.
  • Col·locació de sistema anticoloms en frisos i cornises.
  • Substitució de claraboia.

 

Paraules clau

Serveis associats