L'equip tècnic de TRAC ha realitzat una formació sobre pintures de la mà de Tkrom Pinturas, experts en formulació, fabricació i envasament de pintures a l'aigua i al dissolvent, que els situa entre els primers fabricants de pintures a nivell nacional. A través de la formació tècnica oferta per Tkrom, l'equip tècnic, format tant per Caps d'Obra com Tècnics Comercials, amplia el seu bagatge per poder oferir als nostres clients i aplicar a les nostres obres de rehabilitació els processos productius més innovadors.

 
INFINITY COLORS és la aposta de Krom per a l'optimització, la innovació i la tecnologia en els processos productius. Un sistema tintomètric industrial únic orientat a reduir els temps de servei (24-48h) i millorar la satisfacció dels nostres clients.
 

Objectius de la formació

L'objectiu de la formació és informar de tot el procés de pintat des de l'origen fins el resultat final. Conèixer tot el sistema (Substrat-Preparació-Acabat) és bàsic per poder assessorar bé i a més poder entendre què està succeïnt en totes les fases del procés.

 • Prendre nocions del procés de pintat des del coneixement dels sutractes fins a l'acabat final.
 • Entendre la importància de cada fase i que totes són necessàries: Preparació-Imprimació-Acabat.
 • Interioritzar que hi ha diferents solucions per a una mateixa necessitat client. Aquí se centra la tasca tècnico-comercial

 

Contingut de la formació

Tipus de substrat:

 • Ciment
 • Metall
 • Fusta

Preparacions del suport:

 • Fixatives
 • Imprimacions
 • Segelladores

Productes acabats:

 • Pintures
 • Esmalts
 • Barnissos

 


 

Paraules clau

Serveis associats