L'equip de tècnics de TRAC estan a punt per iniciar la rehabilitació del gran edifici a 4 vents del Passeig de Fabra i Puig 318, al districte de Nou Barris de Barcelona. En aquests moments ja s'ha muntat la primera bastida que cobreix una de les grans façanes de l'edifici.

Els treballs que es realitzaran a les 4 façanes seran els següents:

  • Eliminació integral del revestiment actual de granulite i pintura, fins arribar a suport.
  • Nou revestiment de morter base acabat amb morter orgànic de la casa STO
  • Eliminació de brancals de pedra artificial
  • Substitució d’ampits de pedra artificial
  • Sanejament i pintura d’elements metàl·lics
  • Neteja i tractament de l’aplacat de pedra de planta baixa   

 

Bastida de TRAC cobrint una de les façanes de l'edifici.

 

Aspecte de l'edifici abans d'iniciar els treballs de rehabilitació.

 

Paraules clau

Serveis associats