Segons informa el CAATEEB, per als projectes d’obres que afecten a bens inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas (en funció de la tipologia d’obres i aplicant l’article 31 i la clàusula Addicional Primera d’ORPIMO) si és necessari o no demanar un Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest Informe Previ de Patrimoni s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, necessari per presentar la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres.

Com informa la consulta prèvia de la necessitat de demanar o no Informe Previ de Patrimoni?

A la pàgina 2 del document PDF de Consulta Prèvia Final s’informarà clarament (lletra en negreta) la obligatorietat o no de sol·licitar l’informe previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Quan i com es demana l'Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de Barcelona?

La sol·licitud de l'Informe Previ de Patrimoni és una sol·licitud digital que s'ha de fer previ a la sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica al CAATEEB.  Trobareu ampliat aquest punt en la pregunta freqüent: Com es sol·licita l'Informe Previ de Patrimoni?

 

Com s'ha de presentar la documentació un cop obtingut l'Informe Previ de Patrimoni?

Aquest Informe Previ de Patrimoni s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, en el PDF1 (document PAB de l’expedient CAATEEB) en el marcador Documentació Relativa a Béns del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic.

 

 

(Article publicat a la web del CAATEEB a data 23 de setembre del 2019)


 

Font

Paraules clau

Serveis associats