El bon moment del sector de la construcció a Europa no perilla, tal com destaca el darrer Informe Euroconstruct de Novembre 2017. Presentat el passat dijous 30 de novembre a la seu de l’Institut Tecnològic de la Construcció a Catalunya, l’Euroconstruct indica com la producció europea ha crescut un 3’5% durant el 2017, superant les expectatives. Segons l’estudi fet pels 19 països europeus que conformen el grup de recerca, aquest creixement és ocasionat per un entorn més favorable que als anys anteriors, amb millors condicions de finançament.
 
L’augment de la demanda privada i pública han impulsat els resultats d’enguany, tot i que els experts avisen d’una desacceleració en els pròxims anys, amb una previsió d’un creixement del 2,6% per l’any 2018 i del 2,1% per l’any 2019. Es menciona a l’informe un possible reescalfament, i un estancament en la majoria d’economies.
 
Respecte el comportament dels diferents subsectors, s’assenyala a l’edificació residencial com la principal responsable del moment d’eufòria del sector a nivell europeu, amb un increment al 2017 de 8,9%. En els anys posteriors previsiblement es desaccelerarà: 4,4% al 2018, 2,4% al 2019 i 0,8% al 2020. Els països nòrdics serien els primers en desaccelerar-se i en canvi Irlanda, excepcionalment, es preveu que segueixi el seu particular boom d’edificació residencial.
 
De menys envergadura però de dinàmica similar, trobem el subsector de l’edificació no residencial. Al 2017 hi tindrem un augment del 3,6% respecte a l’any passat, i posteriorment es produirà una desacceleració, amb un 2,1% al 2018, 1% al 2019 i 0,3% al 2020. Les construccions relacionades amb la salut són les que tenen millors previsions, mentre que el mercat de les oficines es veu llastrat per el mal moment del Regne Unit.
 
Per últim, de l’enginyeria civil l’informe constata com al 2017 va tenir un creixement moderat, del 2,2%, tot i que els propers anys s’enlairaria amb més d’un 4% al 2018 i 2019. Les millors previsions les trobem als països de l’Est, gràcies als fons estructurals de la UE, i a Itàlia, que tracta de compensar la defallida del seu sector residencial amb grans inversions en enginyeria civil.
 
 
 

La construcció a Espanya: optimisme tot i la incertesa

 

La situació política actual fa difícil anticipar previsions al sector, tot i que l’Informe preveu una seqüència semblant a les ocorregudes amb el Brexit o l’elecció de Donald Trump, amb una primera sobrereacció del mercat per després una tornada a la calma, assimilant-ne la nova conjuntura d’una manera no traumàtica.

L’optimisme ve donat per el creixement de l’economia espanyola amb un PIB per tercer any consecutiu per sobre del 3%, tot i que per els pròxims anys s’espera certa desacceleració. Tanmateix, la construcció durant el 2018-2020 es preveu que assoleixi un 3,5% gràcies a una major capacitat d’inversió de les empreses.

Dins d’aquesta dinàmica, trobem que l’edificació residencial ha tingut un gran creixement, de fins un 14% al 2017, tot i que en valors absoluts encara sigui lluny de nivells pre-crisis. En els pròxims anys el creixement continuarà, tot i que més discretament, previsiblement amb un 5% entre el 2018 i el 2020.

De l’edificació no residencial i de l’enginyeria els percentatges són pitjors. De la primera, trobem una recuperació més feble que la de l’edificació residencial, amb un escàs 4% de creixement al 2017 en un mercat infraproductiu. En absència d’ensurts derivats de la situació política i econòmica, caldria esperar taxes del 4% de creixement com a mínim en els pròxims anys. En quant a l’enginyeria civil, trobem que l’economia espanyola encara es veu molt afectada pels objectius de dèficit. Així, i tot l’impuls dels ajuntaments, ens trobem amb un -6,4% al 2017, a l’espera que al 2018, per fi, hi hagi un canvi de tendència.

 

(Notícia publicada al blog del Gremi de Constructors a data 1 de desembre 2017)


Descarrega el text complert
 

Font

Paraules clau

Serveis associats