A Francesc Carbonell 10-18-26, al districte de les Corts, ha tingut lloc una gran rehabilitació per part de l'equip tècnic de TRAC. Aquesta obra estava pensada per a ser executada per blocs, però en muntar la primera bastida va quedar palès que hi havia un problema amb els nivells, ja que aquesta finca presenta molts desploms, i l'única forma de corregir-los va ser solapant un mínim de tres finques alhora per poder aconseguir que tant els cantells dels balcons a la part superior com les noves baranes quedessin el més rectes que la finca permetia. Així, es van muntar 6 bastides consecutives per cobrir tota l'obra, amb un total de més de 4.000 m2 de bastida muntades.
 
El procés de treball a la gran finca ha estat el següent:
 
 • Muntatge de la bastida.
 • Retirada de tendals, protecció d'aquests i emmagatzematge a l'obra. A petició dels veïns segons necessitat se'ls va ajudar a retirar taules, cadires, etc, per tal de donar un bon servei.
 • Retirada de la barana de ferro existent i tanca de les balconeres per impedir que els veïns no puguin sortir.
 • Picat dels cantells de forjat, fins a arribar a ferm.
 • Picat de terra de balcons.
 • Sanejat puntual dels sostres dels balcons de l'arrebossat que estava en mal estat.
 • Descobrir i tractar tots els ferros dels forjats.
 • Llençar nivells amb làser per portar la mateixa línia dels cantells de forjat.
 • Refer cantells de forjat amb morter de reparació de la classe R3, de la casa Sika. Per això es van apuntalar els cantells de forjat per posar regles i així mantenir la mateixa línia constructiva.
 • Encastar els ancoratges de les baranes.
 • Fer els planxes de les terrasses, amb formigó lleuger. Per alliberar de pes i càrregues puntuals a les terrasses.
 • Reparació puntual dels sostres.
 • Impermeabilitzar terrasses.
 • Col·locar abocadors i paviments a les terrasses dels balcons.
 • Pintura de sostres.
 • Col·loqueu noves baranes d'acer inoxidable.
 • Pintura de les baranes.
 • Fer sistema antifissures al cantell de balcó acabat amb morter acrílic.
 • Col·locar noves mampares de fusta.
 • Tornar a col·locar els tendals.
 • Desmuntar la bastida.
 • Col·locar els nous passamans de fusta un cop desmuntada la bastida per evitar que es puguin ratllar en desmuntar.
 
Resultat final de la rehabilitació de l'edifici:

 

 

 

 

Imatges de l'edifici amb la gran bastida muntada i l'obra en curs:

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats