El passat dimecres 22 de juny l’equip de Producció de Trac va realitzar una sessió formativa de PRL (Prevenció de Riscs Laborals) impartida pel tècnic Héctor Armesto del servei de Prevenció extern GESEME.

En la sessió formativa es va dur a terme una anàlisi de temes de Seguretat i Salut detectats en la primera sèrie de visites de seguiment de seguretat realitzades pels tècnics de PRL externs durant el 1er semestre de 2016.

A la formació hi van assistir els caps d’obra i els responsables del Departament de Producció.


 

Paraules clau

Serveis associats