TRAC ja ha finalitzat la rehabilitació de l'edifici de l'Hotel Avenida Palace, ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 605, a l'Eixample de Barcelona. Situat en ple epicentre de Barcelona i amb més de 65 anys d'història a l'esquena, l'Hotel Avenida Palace s'erigeix com una de les icones de la ciutat catalana.

Les intervencions en detall que TRAC ha realitzat a la façana principal, les terrasses i la paret mitgera de l'edifici han estat les següents:
 
Rehabilitació de façana principal i terrasses reculades:
 
  • Neteja de superfícies de pedra artificial de paraments verticals de façana i d’elements singulars (emmarcaments, cornises de pedra i baranes balustrades), mitjançant neteja mixta amb projecció d’aigua i projecció en sec de silicats d’alumini, incloent el decapat de les zones pintades, posterior reparació amb morters específics de reparació de pedra, rejuntat i consolidació puntual de les zones de pedra que ho requereixin  i posterior aplicació de veladura de silicats de potassi a la totalitat de superfícies de pedra de façana.           
  • Recobriment de coberta de cornises de coronament de façana i de paraments reculats amb planxa de zinc.
  • Substitució de balustres irrecuperables per nous balustres fabricats en pedra artificial a partir d’un motllo extret d’un balustre original.
  • Substitució de pinacles ornamentals de coronament de façana irrecuperables per nous pinacles fabricats en polièster i fibra de vidre a partir d’un motllo d’un balustre original.
  • Retirada de cartell “AVENIDA PALACE” de coronament de façana, fora de normativa.
  • Decapat i recuperació de columnes de portes laterals de Planta Baixa.
 
Rehabilitació de paret mitgera dreta (adjacent a edifici del Cine Comèdia):
 
  • Reparació de paraments d’estuc de paret mitgera amb estuc de calç, restauració de pintures del rètol de paret mitgera de “Avenida Palace” i posterior recuperació cromàtica de la totalitat de paret mitgera amb silicats de potassi.

 

Imatges de la façana principal i la paret mitgera amb els treballs de rehabilitació finalitzats

 

Paraules clau

Serveis associats