Amb data 28 de setembre de 2016, la Direcció General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana va aprovar la Convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges dels municipis que integren l’àrea metropolitana de Barcelona (BOPB de 5 d’octubre de 2016), amb una dotació econòmica de 7.076.198,25 €.

Dita convocatòria 2016 estableix que el termini per formalitzar la sol.licitud de l’informe d’idoneïtat finalitza el dia 31 de gener del 2017.  Tanmateix, la mateixa convocatòria, en el seu article 2.2., estableix que es podrà tancar l’admissió de sol.licituds d’Informes d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària, i això és justament el que ha passat.

Amb data 24 d’octubre de 2016 s’ha tancat l’admissió de les sol.licituds d’informes d’idoneïtat per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria d’ajuts per aquest any 2016, d’acord amb la Llei General de Subvencions i amb la mateixa convocatòria.

Podeu veure aquesta informació al web del Consorci, dins el Programa de Rehabilitació 2016

 
 
(Notícia publicada al Bloc del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques)

 

Font

Paraules clau

Serveis associats