Després de mesos de treball intens, s'han finalitzat els treballs de restauració i rehabilitació de les tres façanes exteriors de l'edifici situat a la Plaça Ramon Berenguer el Gran 2, al carrer Tapineria i a la Via Laietana, al cor del districte de Ciutat Vella. L'edifici, conegut com a Casa Valentín Soler, és una obra de l'arquitecte Juan Bautista Serra de Martínez, i data de 1926.

La rehabilitació de l'edifici s'ha centrat principalment en la neteja i restauració de les façanes, les cúpules, així com en la reparació dels elements ornamentals i estructurals que es trobaven en mal estat. En concret, s'han realitzat les següents actuacions:

  • Neteja de la pedra natural i paraments de pedra artificial mitjançant l'aplicació de biodecapants lliures d'hidrocarburs i 100% ecològics.
  • Reparació d'estucs de calç i de sòcols de pedra natural, així com la pintura de fusteries.
  • Reparació total o parcial de lloses de balcons, cantells, motllures i cornises, substituint puntualment algunes bigues i reparant la balustrada i els passamans de les baranes.
  • Impermeabilització dels balcons i substitució de les gàrgoles als balcons de la balustrada.
  • Neteja i decapat de paraments i pinacles.
  • Reparació d'esquerdes i restauració d'emmarcats i elements ornamentals existents.
  • Aplicació de veladura als elements de façana i als paraments pintats de la barana de coberta.
  • Reparació de les balconeres i persianes de llibret.
  • Nou revestiment de baranes metàl·liques de balcons i restauració dels ornaments de forja de les baranes amb acabat daurat i envellit.
  • Reparació de les cúpules i substitució de mansardes de pissarra i zenc.

 

El resultat final ha estat una recuperació del caràcter monumental de l'edifici, amb la restauració dels elements ornamentals que s'havien perdut en anteriors intervencions. Així, l'edifici recupera el seu valor patrimonial i històric, i s'integra en el conjunt de tota la Plaça Ramon Berenguer.

Cal destacar que l'edifici està protegit pel Catàleg de Patrimoni, amb Nivell C, el que significa que constitueix un Bé d'Interès Urbanístic i és d'obligat manteniment. Els treballs de restauració han estat realitzats pel equip tècnic de TRAC, que ha dut a terme la rehabilitació amb gran professionalitat i respecte pel patrimoni arquitectònic de la ciutat.

La finalització d'aquestes tasques de restauració suposa una bona notícia per Barcelona, ja que es tracta d'un edifici emblemàtic que demanava preservar i mantenir la seva arquitectura com a patrimoni històric de la ciutat.

 


 

Paraules clau

Serveis associats