La restauració de l'emblemàtic edifici de Passeig d'Isabel II 2-4, al barri de la Barceloneta, ha finalitzat. TRAC ja ha desmuntat la bastida que ha sostentat el treballs dels tècnics a les façanes exteriors de l'edifici durant aquests mesos i ha mostrat el resultat final, que ha resultat molt satisfactori.

Les actuacions que l'equip de tècnics de TRAC ha dut a terme a l'edifici han estat les següents:

 • Restitució integral de l’estuc de façana principal i de cara interior de barana de coronament per nou estuc tradicional de calç elaborat a l’obra i tenyit en massa amb pigments minerals.
 • Substitució de balustres ceràmics en mal estat de barana de coronament.
 • Adequació de plafó existent al coronament de la façana mitjançant la restitució cromàtica del mateix.
 • Neteja en sec (projecció de silicat d’alumini) de llosanes de balcons i cornisa de coronament.
 • Reparació puntual amb morter petri de baixos i cantells de balcons i cornisa i posterior aplicació de veladura de silicats a les zones reparades per a reintegrar les reparacions.
 • Rejuntat de lesenes de pedra.
 • Neteja en sec de la pedra de planta baixa (columnes porxada fins a primera llosana de balcó), reparació puntual de zones en mal estat amb morter de calç hidràulica acolorit en massa amb pigments minerals per a la seva correcta integració cromàtica i posterior hidrofugació de la pedra.
 • Restauració de sostre de zona de porxo de planta baixa mitjançant l’aplicació de capa fina de morter de calç tradicional elaborat a obra i posterior aplicació de veladura de silicats.
 • Aplicació de pintura a baranes metàl·liques de balcons.
 • Substitució de persianes de llibret en mal estat per noves persianes de llibret de fusta.
 • Aplicació de pintura a persianes de llibret.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats