L’obra de Nàpols 216 s’ha acabat amb èxit tot i la dificultat inicial que plantejava un defecte constructiu del mateix edifici: a tots els pisos de l’edifici una de les cantonades dels balcons patia una fletxa (caiguda) de 7 cm i l’altre cantonada estava 7 cm més amunt.

Aquesta problemàtica d’angles rectes impossibles s’ha hagut de resoldre adaptant tota la subestructura i les plaques de Composite. A més, agreujava la situació la sinuositat dels nivells dels murets preexistents i reparats i per això ha calgut adaptar la façana ventilada a un preexistent sense paral·leles ni nivells. Això s’ha aconseguit creant un vestit a mida, col·locant cada placa d’una mida diferent, buscant un efecte final de perspectiva estèticament correcta.

Un treball exigent que requeria una estreta coordinació entre el Cap d’Obra i tots els equips implicats: fabricants, distribuïdors, manipuladors, operaris, pintors i serrallers. Gran compromís i complicació en una obra aparentment senzilla.

El resultat de l’obra és de gran qualitat estètica i equilibri de conjunt.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats