Els treballs de rehabilitació a l'edifici de Sants 20, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, han finalitzat. L'equip tècnic de TRAC ha rehabilitat el vestíbul, la zona comunitària, la façana posterior, el pati posterior i la coberta. A més a més, s'ha realitzat la instal·lació comunitària d'aigua i electricitat i s'han col·locat antenes noves.
 
Les intervencions realitzades han estat les següents:
 
FAÇANA POSTERIOR: Repicat integral de l'antic revestiment, reparació d'esquerdes, reforç de dintells metàl.lics d'obertures, nou revestiment d'estuc de calç i pintura, reparació i pintat de fusteries.
 
VESTÍBUL I ESCALA COMUINITÀRIA: Sanejament puntual de revestiment de parets, reparació d'esquerdes, refer revestiment repicat i pintura de parets, sostres i barana. Canvi de paviment del vestíbul per nou paviment de marbre i arrimadero de marbre.
 
PATI INTERIOR: Sanejament puntual de revestiment de parets, reparació d'esquerdes, refer revestiment repicat d'estuc de calç i pintura.
 
COBERTA: Eliminació de 3 construccions per allotjar diversos dipòsits d'aigua de fibrociment, retirada del fibrociment, eliminació de zones inestables de la coberta i posterior reconstrucció d'envanets i encadellat ceràmic, capa de formigó per repartiment de càrregues i nova impermeabilització i nou paviment.
 
INSTAL.LACIONS: Nova instal.lació comunitària d'aigua, electricitat i antena noves. Eliminació de la totalitat d'instal.lacions vistes existents en escala comunitària.
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats