Trac ha finalitzat la rehabilitació de Carme 14, un edifici històric a Ciutat Vella que necessitava intervencions a la façana principal, la façana posterior, els patis i la mitgera.

Els treballs que s'han realitzat són els següents:

 • Neteja en sec
 • Desmuntatge i reconstrucció de balcons imitant pedra natural
 • Enderroc i reproducció de cornisa
 • Reproducció de mènsules
 • Repicat i aplicació de revestiment d'estuc de calç
 • Sanejament i aplicació de veladura de la pedra artificial tipus pedra Montjuïc, de gran varietat de colors
 • Reparació de baranes
 • Reproducció de baranes ornamentades de fossa, mitjançant realització de motlles de fossa i reproducció dels muntants de baranes en mal estat
 • Reparació o substitució d'elements ornamentals de pedra natural
 • Sanejament de pilars de fossa
 • Grapat d'esquerdes
 • Reconstrucció d'ampits de coronament amb pedra artificial , segons plànols de la finca originals
 • Col·locació d'elements ornamentals a ampits, de baranes i motllura de pedra de baixos

El resultat final mostra la qualitat dels treballs de recuperació que han tornat la dignitat a l'edifici. Després de la rehabilitació, les diferents plantes de l'edifici alberguen pisos de luxe.


 

Paraules clau

Serveis associats