Les obres de rehabilitació de la gran comunitat de propietaris de l’edifici Torre Marina del municipi de Calonge va finalitzar la seva primera fase al mes de juliol, tal i com s’havia acordat amb els veïns i la Direcció d’Obres. S’ha finalitzat la reforma de les façanes sud-oest i sud, on s’ha refet tot el revestiment de façana amb un revestiment acrílic continu d’altes característiques elàstiques de la firma Weber, i s’han substituït totes les baranes de ferro existents per unes altres d’acer inoxidable. S’han canviat també tots els trencaaigües existents i a la façana sud s’han refet estructuralment tots els balcons de les dotze plantes, fent noves lloses de formigó aprofitant l’estructura metàl·lica existent, previ tractament de la mateixa.

La segona fase inclou les façanes nord-est i nord-oest. En aquestes façanes està previst realitzar el mateix tractament que a les dues anteriors, és a dir, refer la pell de l’edifici, canviar els trencaaigües, substituir les baranes metàl·liques i protegir les estructures de ferro que estiguin malmeses. S’estima una duració d’aquesta segona fase de 9 mesos aproximadament, i poder tenir enllestit el 100% de l’edifici de cara a l’estiu vinent.

 


 

Paraules clau

Serveis associats