L'equip tècnic encarregat de la rehabilitació del gran edifici a 4 vents del Passeig de Fabra i Puig 318, al districte de Nou Barris de Barcelona, ja ha acabat les feines a l'edifici. 

S'ha dut a terme una eliminació integral del revestiment que cobria la pell de la façana, composat per granulite i morter, i s'ha aplicat un nou revestiment de morter base acabat amb morter orgànic de la casa STO. A més, s'ha treballat en les pedres artificials, els trencaaigües, la coberta i la planta baixa i entresòl.

El detall de les intervencions realitzades ha estat el següent:

  • Renovació integral del revestiment actual (granulite i morter amb pintura rugosa) per nou morter acrílic colorejat.
  • Eliminació de faixes verticals de pedra artificial amb patologia.
  • Substitució de trencaaigües pètris de finestres i balcons.
  • Sanejament del revestiment vertical de paraments de coberta.
  • Neteja i tractament de l'aplacat de planta baixa i entresòl.

 


 

Paraules clau

Serveis associats