Ja han finalitzat els treballs de rehabilitació de l'equip tècnic de TRAC a l'edifici d'Eduard Maristany 15-17-19, al districte de Sant Martí de Barcelona. S'ha dut a terme la rehabilitació de les façanes, l'aparcament, la coberta, els patis i les zones comuns del gran edifici. El conjunt dels treballs s'han realitzat en un total de sis fases d'obra.
 
Part de la problemàtica que presentava l'edifici en un inici tenia com a origen una nefasta construcció d'obra nova, que ha fet necessari dur a terme una fase d'execució d'obra amb un alt requeriment tècnic.
 
El detall de les intervencions realitzades a l'edifici ha estat el següent:
 
  • Desmuntatge d'aplacat ceràmic de façana ventilada per poder projectar nou aïllament.
  • Recol·locació de les plaques retirades i substitució puntual de les unitats trencades o en mal estat.
  • Desmuntatge i muntatge de falsos sostres i rematades d'alumini en finestres per poder realitzar els treballs d'aïllament.
  • Segellat de juntes.
  • Reparació puntual d'humitats a aparcament.
  • Reparació de la impermeabilització de paviment de pati a la zona de les juntes de dilatació.
  • Reparació d'impermeabilització de paviment en les zones de trobada amb murs i façana.
  • Neteja i rejuntat de paviment de coberta.
  • Sanejament de murets de coberta.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats