A l’edifici de Rocafort 90-92, situat al districte de l’Eixample, ja han acabat els treballs de rehabilitació de la seva façana. L’equip de tècnics de TRAC ha dut a terme una sèrie d’actuacions que han permès recuperar l’aspecte i alguns elements de la façana que s’havien deteriorat.

En concret, s’han realitzat les següents actuacions:

  • Reparació puntual de paraments verticals amb morter de calç tradicional.
  • Decapatge dels paraments verticals no reparats amb Fakolith.
  • Arrebossat de marc de buits amb morter de calç tradicional.
  • Aplicació veladures de silicat.
  • Pintura de baranes metàl·liques.
  • Enderroc i formació de balcons amb perfils metàl·lics i entrebigat ceràmic.
  • Recuperació de balustrades perdudes en balcons.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats