L'equip rehabilitador de TRAC ha procedit a rehabilitar totalment el revestiment de façana de l'edifici de Gran Via de les Corts Catalanes 166, del districte de Sants-Montjuïc. Es tracta d'un edifici contemporani construït l'any 1974 al que s'han hagut de sanejar tots els cantells dels balcons i de les jardineres per poder recuperar el seu ús original.
 
Després de realitzar diversos assajos d'adherència del suport, es va acordar acabar el revestiment amb un morter antifissures acrílic ja pigmentat a taller, que ha generat un vistós acabat cromàtic. A més, s'han substituït totes les baranes amb barres horitzontals per unes noves d'acer inoxidable en vertical, complint la normativa vigent.
 
El detall de les feines realitzades a l'edifici ha estat el següent:
 
  • Repicat i reconstrucció de cantells de forjats a balcons i jardineres.
  • Impermeabilització de les jardineres.
  • Neteja de tota la superfície de façana amb aigua a pressió i detergents neutres.
  • Imprimació de tot el revestiment prèvia aplicació de morter antifissures.
  • Revestiment de paraments mitjançant morter antifissures amb acabat de morter acrílic pigmentat.
  • Folrat de trencaaigües existent amb xapa d'alumini plegada.
  • Retirada de baranes existents i instal·lació de noves formades per barrots d'acer inoxidable, preparat per a pintar. Segons disseny de Direcció facultativa.

 

Aspecte final de la façana després dels treballs de rehabilitació realitzats al revestiment, balcons i jardineres

 

Imatges dels treballs de rehabilitació en curs

 

Paraules clau

Serveis associats