Les imatges captades durant la fase executiva de la restauració de Pelai 7 revelen la dedicació meticulosa en la preservació del patrimoni arquitectònic de l'edifici. Aquest projecte s'està fent amb respecte pel passat històric de l'immoble, seguint els criteris de Patrimoni i utilitzant tècniques tradicionals que s'estan aplicant amb habilitat i artesania.
 
Un dels treballs més significatius d'aquesta restauració realitzada pels tècnics de TRAC ha estat el repicat integral de l'estuc deteriorat, que havia perdut la integritat amb el temps. Mitjançant l'ús de morter de calç i de tècniques tradicionals, s'ha restituït l'estuc original. Aquest treball no només ha millorat l'aspecte estètic de la façana, sinó que també n'ha garantit la durabilitat i la preservació.
 
Però la restauració no s'està limitant a l'estuc; tots els elements de pedra natural de la façana s'han restituït també amb calç hidràulica. A més, s'ha realitzat la consolidació de cornises mitjançant el grapat amb barnilles d'acer inoxidable, assegurant-ne així la integritat a llarg termini. I el treball artesanal s'està estenent també als rejuntats dels elements de pedra natural mitjançant l'aplicació de morter de calç.
 
Amb això, la restauració de la façana principal de Pelai 7 no només està recuperant el seu aspecte original, sinó que també s'està preservant la història que aquest edifici representa. Es tracta d'un exemple més que serveix per il·lustrar com és necessària la restauració d'edificis per mantenir l'arquitectura patrimonial de la ciutat.
 
Restitució de plafons esgrafiats

 

Mostres d'estuc: pastilles amb plinto lliscat i pastilla raspada

 

Consolidació d'esquerdes amb barnilla d'acer inoxidable

 

Esgrafiats: detall de restitució de calç

 

Emmarcats de pedra: neteja i rejuntat amb calç

 

Restitució de cantell de cornisa amb calç

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats