Resultat final de la façana posterior rehabilitada per TRAC

 

Rehabilitació de la façana posterior que dóna al carrer el Mar 38 de la finca situada a Passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona 19. Es tracta d'una finca construïda l'any 1930, situada a la Barceloneta, Districte de Ciutat Vella, amb nivell de protecció “Béns d´interès documental (D)

La façana posterior que s'ha rehabilitat consta d'una paret de càrrega d´obra ceràmica revestida amb estuc de calç, obertures amb cercats de pedra natural, lloses de balcons i elements linials en pedra artificial i bananes de forja. En aquesta façana ja s'havien realitzat actuacions de rehabilitació anteriors executades amb resultat poc satisfactori per l'ús de materials inadequats.

Cal destacar que en aquesta actuació de rehabilitació patrimonial, un cop repicat el revestiment de calç, ens vam trobar una façana d´obra ceràmica molt malmesa, amb nombroses esquerdes, elements metàl·lics encastats en estat avançat d´oxidació provocant trencament de la paret, i llindes d´obertures trencades per excès de càrregues. Com a mesura urgent de seguretat es va procedir a reparar i reforçar les llindes, eliminació de tots els elements metàl·lics encastats i cosit de les esquerdes existents.

 

Aspecte de la façana malmesa abans dels treballs de rehabilitació

 

Les intervencions executades per TRAC en aquesta rehabilitació han estat les següents:

  • Sanejament integral del revestiment d´origen.
  • Reposició per estuc tradicional de calç tenyit en massa.
  • Enderroc i reconstrucció de les lloses de balcons.
  • Reparació dels elements linials de pedra natural amb calç hidràulica.
  • Impermeabilització de balcons i cornises.
  • Tractament dels elements de forja.

En l'execució de l´obra, s´han emprat materials i tècniques tradicionals de l´època segons requeriments i vist i plau final del tècnic de Patrimoni del Districte de Ciutat Vella.

 

Imatges durant la intervenció de TRAC a la façana

 


 

Paraules clau

Serveis associats