La restauració de la façana de Ferran 25, al districte de Ciutat Vella, ha arribat al seu punt final. S'ha dut a terme un treball molt minuciós de decapat, repicat, reparació i aplicació de veladures als paraments de la façana, tot procedint després a l'elaboració i recuperació d'antics marbrejats. El resultat final ha estat molt satisfactori tant per l'equip de restauració com per la comunitat de propietaris.

Les feines en detall que s'han dut a terme han estat les següents:

 • Decapat de superfícies de parament al 100%.
 • Repicat puntual de zones malmeses.
 • Reparació amb estucs de calç elaborats a obra de les zones repicades. 
 • “Jabelga de calç” a parament de carrer Arc de Santa Eulàlia i estuc lliscat a carrer Ferran.
 • Neteja, consolidació i reparació d’elements de pedra.
 • Veladures d’acabat tant a paraments d’estuc com a elements de pedra.
 • Elaboració de marbrejats de carrer Ferran i recuperació de marbrejats blaus existents sota balcons.
 • Pintura de baranes metàl·liques i barres de persianes.
 • Planta baixa. Adequació de planta baixa retirant marbres negres existents i recuperant volums i textures imitació pedra.
 • Elaboració i col·locació de mènsules sota balcó principal.
 • Neteja de pedra existent i reparació de petites zones.
 • Acabats amb veladures imitació pedra.

 


 

Paraules clau

Serveis associats