Avui 14 de juny de 2018, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha publicat la Convocatòria general d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 (DOGC núm 7642 del 14.06.18). Les subvencions de la Convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades en data 17.12.2009 (DOGC 5535 de 29.12.09).

Aquesta convocatòria disposa d'una dotació pressupostària màxima inicial de 14.395.000€, corresponents a les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona, que es distribueix de la manera següent:

  • 9.495.000€ de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'àrea d'Ecologia Urbana, corresponents a l'aportació finalista de l'any 2018 per a ajuts a la rehabilitació:
  • 3.000.000€ de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, corresponents a l'aportació finalista de l'any 2018 per a ajuts a la rehabilitació.
  • 1.900.000€ corresponents a romanents finalistes del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'exercicis anteriors per a ajuts a la rehabilitació. 


El termini de presentació d’inscripcions obrirà demà dia 15.06.18 i finalitzarà el proper 30.11.18.

 


Veure Anunci complert de la convocatòria d'ajuts 2018
 

Font

Paraules clau

Serveis associats