El sector de la construcció aconseguirà tenir una activitat normal en pocs anys, segons l'enquesta realitzada per Construcció Alimarket amb motiu de la celebració de la I Jornada Construcció Alimarket en la passada fira SICRE de Madrid.

Un total de 478 directius enquestats van compartir les seves perspectives sobre l'activitat del sector de la construcció en els propers anys. Trac ha estat una de les empreses enquestades.

El 47% dels 478 directius que han respost al sondeig considera que l'activitat constructora aconseguirà una activitat normal d’aquí a 5 anys, mentre el 19% pensa que ho aconseguirà en 3 anys, un 7% creu que bastarà amb 2 anys i un altre 20% estima que trigarà 10 anys. Preguntats pels segments d'activitat que actuaran de motor en els propers anys i amb un esquema de respostes no excloents, el 86% opina que correspondrà a la rehabilitació, un 26% assenyalen també a l'obra civil, un 23% a l'edificació no residencial i només un 15% a l'edificació residencial.

També amb un plantejament de respostes no excloents, més del 68% dels directius considera a l'estalvi energètic com un dels vectors de creixement del sector per als propers anys i gairebé un 66% pensa també que resultarà clau la relació qualitat-preu en el mateix sentit. A més, la sostenibilitat (38%) i la innovació funcional (32%) són considerats igualment com a puntes de llança per a l'avanç.

 
 

 

Font

Serveis associats