La gran obra de façana ventilada de l’Edifici Alfons XII de Palamós pràcticament està finalitzada: només queda pendent una fase d’acabats interiors. Tal i com es va pactar amb els veïns de la finca, des d'inicis de juliol no hi ha cap bastida instal·lada, moment en que l’equip de Trac va finalitzar les feines de pintura i col·locació de detalls als passadissos d’accés a les vivendes. Aquestes tasques no van comportar sorolls ni emissió de pols, preservant així el benestar dels veïns que ja gaudien de les vacances estiuenques.

A la tardor es procedirà a realitzar els darrers acabats, com la col·locació de xarxes anti-aus a la planta quinzena de l’escala, per evitar que les gavines es col·loquin a la part superior de l’edifici, i n'embrutin la superfície.

Amb la rehabilitació que s’ha dut a terme a l’Edifici Alfons XII, aquest ja s’ha convertit en un emblema a la vila. Els veïns es mostren molt satisfets amb l’aspecte tant diferent que ara té la finca, ja que ha passat de ser una façana malmesa, antiga i bruta revestida de gresite a ser una façana ventilada amb els avantatges termo-aïllants que això suposa i amb un acabat modern, de llarga durabilitat i fàcil manteniment. A més, donades les dimensions i l’excel·lent ubicació de l’edifici, aquest ara es perceb encara més fàcilment des d’innombrables punts de Palamós.

Els panells que s'han utilitzat com a acabat final de les façanes són de la firma Euronit, que compleixen totes les característiques per gaudir de les garanties tant de fabricant com de col·locació, i s’han complert satisfactòriament tots els assaigs de control de qualitat de l’estructura de suport que s’han realitzat al llarg de l’execució de l’obra, tutelats pel Sr. Antoni Villarejo, Arquitecte Director responsable de la rehabilitació.

La tasca de l’arquitecte Villarejo ha estat d’una importància definitiva a l’hora de trobar totes les solucions als replantejaments tècnics de obra en curs i aconseguir el resultat funcional, estructural i estètic finalment assolit que ha plagut a totes les parts i pel que Trac ha rebut felicitacions a nivell local.

L'Arquitecte Antoni Villarejo, Direcció Facultativa de l'obra

 

Paraules clau

Serveis associats