Fa uns mesos l'entitat Apsocecat es va posar en contacte amb TRAC per demanar-nos ajuda per cobrir amb lones velles d'obra les valles que envolten un hort urbà que pertany a la seva entitat. TRAC va recopilar i fer una donació de lones desgastades que ja no s'utilitzaven a l'obra per tal de col·laborar amb aquesta entitat. L'objectiu era col·locar les lones a l'espai per més endavant poder realitzar-hi una intervenció artística al damunt per fer l'espai més agradable i conscienciar a la població de la seva problemàtica.

Apsocecat és una entitat formada per Persones amb Sordceguesa de totes les edats que amb il·lusió busquen, proposen i fan realitat les millors oportunitats possibles de desenvolupament personal i social.

El projecte del seu hort urbà s'anomena l'Hort d'en Queni, i està situat al carrer Rosés del barri de Sants. Aquest hort urbà ha estat concebut com a centre d'interpretació de la sordoceguesa i sorgeix amb la idea de crear un espai d’integració per a les persones amb sordceguesa, a l’hora que de visibilitat i sensibilització de la societat. Un projecte en comú per a la col·laboració i la integració de la comunitat amb l’entorn de les discapacitats sensorials. Un projecte que acull activitats d’oci i de temps lliure inclusiu.

El solar on es troba l'hort, de 600 m2 útils, és una cessió de l’Ajuntament de Barcelona dins la segona convocatòria del Pla Buits. Compta amb taules per al conreu d’hortalisses i plantes aromàtiques, destinades a la realització de tallers per a persones amb sordceguesa. Un lloc per oferir oportunitats d’interacció social i amb l’entorn. També està projectada la creació d’un Àrea multisensorial amb materials interactius que permeti la immersió en l’ús dels sentits.

En aquests moments, les lones ja estan col·locades, i s'estan pintant les parets que envolten l'espai. El Col·lectiu d'Artistes de Sants són els encarregats de realitzar una intervenció artística a les parets i tant aviat aquesta fase estigui acabada, començaran a pintar les lones donades per TRAC. Està previst que l'Hort d'en Queni s'inauguri a principis de desembre.

Per altra banda, la donació de TRAC s'inclou dins el projecte de REutilització Social Trac. Es tracta d'un projecte que té com a objectiu donar un segon ús, una nova vida al material que TRAC ja no necessita després de finalitzar les obres o quan cal renovar les lones de les bastides a causa del seu desgast.

Amb aquesta idea i coneixent l'ampli ventall d'entitats socials que hi ha al nostre país i que contínuament necessiten aportacions per poder tirar endavant la seva tasca social, Trac realitza periòdicament donacions de material a entitats socials amb les que ens sentim vinculats.

 

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats