La Diputació de Barcelona ha posat en servei un nou portal web per impulsar obres de rehabilitació d’habitatges en el conjunt dels municipis. Sota el nom de Rehabilitem, el portal, gestionat des de l’Oficina d’Habitatge, exposa les diferents raons i els recursos que hi ha per rehabilitar, especialment ajuts i serveis tècnics i d’assessorament existents, a més de consells i beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis i habitatges, amb tota la informació necessària per poder iniciar les obres.

A partir de preguntes com Què és la rehabilitació?Per què rehabilitar? o Qui em pot ajudar? i amb la utilització d’un llenguatge entenedor i sense tecnicismes, el web mostra el conjunt de beneficis que la rehabilitació pot oferir als particulars, ja sigui en la revaloració dels seus edificis, l’increment del confort o poder gaudir d’uns habitatges més saludables. El web també aporta informació de com aprofitar la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis, reduir les emissions de CO₂ i estalviar en la factura dels subministraments, amb propostes d’ajuts disponibles per a introduir canvis en el model energètic.

El web també explica altres beneficis col·lectius que comporta la rehabilitació com la dinamització econòmica del sector de la construcció, la regeneració urbana dels municipis o la millora i revalorització del parc d’edificis existent. Des del portal també s’explica que la rehabilitació és un procés complex, tant des d'un punt de vista tècnic com també social, pel que és necessari la implicació i acompanyament de diversos professionals especialitzats, ja que els resultats esperats poden ser diferents en funció de la qualitat de l’obra executada com pels beneficis finals obtinguts.

El portal, que es pot consultar a l’enllaç www.diba.cat/rehabilitem, també dona a conèixer els instruments i els agents que participen en el procés de rehabilitació com són la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), el certificat d'eficiència energètica (CEE), el llibre i el passaport de l'edifici, l’habitabilitat o l’accessibilitat i adaptació funcional, a més d’aspectes com l’acústica, la salut ambiental, les energies renovables, la rehabilitació i/o renovació, els ajuts i subvencions i el finançament.

El portal s’anirà actualitzant amb la incorporació de nous continguts per promoure la rehabilitació dels edificis d’habitatges i fer-los més segurs, més saludables, més confortables, més accessibles i més sostenibles.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 10 “Reducció de les desigualtats”, 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i 13 “Acció climàtica”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats