A l'actualitat, la formació filosòfica s'ha convertit en un recurs valuós per a les empreses, ja que ajuda als seus treballadors a abordar desafiaments empresarials de manera més efectiva i a promoure una cultura empresarial que valora el pensament crític, la reflexió ètica i que ajuda a gestionar la complexitat.

En aquest context, TRAC ha dut a terme una sessió formativa que ha ofert una visió sobre la "Phrónesis", concepte provinent de l'antiga Grècia que engloba la saviesa pràctica, la virtut i la capacitat de prendre decisions ètiques fonamentades. Aquesta formació, dirigida pel Doctor en Filosofia Joan González Guardiola, ha estat una oportunitat per a tota la plantilla TRAC de reflexionar sobre les arrels filosòfiques de la seva presa de decisions i de comprendre com les nocions clàssiques de Sòcrates, Plató i Aristòtil poden ser aplicades a la gestió empresarial.

La part teòrica d'aquesta sessió ha abordat qüestions fonamentals com el concepte de la vida bona a l'Atenes clàssica i com aquesta es relaciona amb l'educació, així com la irrupció de la sofística i les mutacions en la noció de virtut. Així mateix, s'ha introduït la importància per a Sòcrates de l'autoconeixement, corregint la concepció sofística de la virtut, i s'ha presentat l'èmfasi d'Aristòtil en la phrónesis, corregint la noció platònica de virtut. 

Aristòtil, un dels filòsofs més influents que va desenvolupar el concepte de phrónesis, la definia com una virtut moral que ajudava a les persones a equilibrar les seves decisions entre l'excés i el defecte, trobant el punt òptim que condueix a una vida virtuosa i feliç. La phrónesis no es basa només en principis abstractes, sinó en una comprensió profunda de la situació concreta i en la capacitat de valorar com les decisions poden afectar a un mateix i als altres.

A l'entorn empresarial, la phrónesis es pot aplicar a la presa de decisions ètiques, a la gestió de conflictes i a la resolució de problemes complexos. Aquesta habilitat pot ajudar els líders i els professionals a prendre decisions reflexives i a considerar les conseqüències de les seves accions, així com a promoure una cultura empresarial que posa l'èmfasi en valors ètics i en la preservació del bé comú.

La part pràctica de la sessió ha portat els participants a debatre sobre el significat del bé i com orientar les seves accions en un món caracteritzat per la complexitat de factors. A través de sessions dialèctiques i debats, s'ha promogut una reflexió profunda sobre la noció del bé i la vida bona que tenim cadascú de nosaltres. 

Aquesta matinal ha tancat la formació filosòfica anual que des de TRAC es va iniciar al mes d'abril i que en aquella ocasió es presentava en un curs que reflexionava sobre el concepte "Eudaimonia", la finalitat de la vida bona, ofert també pel filòsof Joan González Guardiola.

Aquesta experiència a TRAC posa de manifest com la filosofia pot ser un actiu estratègic que contribueix a formar professionals més capacitats i empreses més conscients del seu impacte en la societat i l'entorn. La combinació de coneixements pràctics i reflexió ètica que ofereix la formació filosòfica permetria ajudar a un procés de canvi en el món empresarial del segle XXI.


 

Paraules clau