L'equip de TRAC ha realitzat un nou curs de Prevenció de Riscs Laborals amb GESEME, especialista en seguretat i salut professional. Periòdicament, els tècnics de TRAC reben formació en PRL. En aquesta ocasió el curs estava centrat en la seguretat en oficines i desplaçaments.

L'objectiu de la formació és dotar els treballadors de coneixement, habilitats i actituds que repercuteixin en empreses més segures i optimitzades. Les formacions en GESEME van més enllà del simple compliment de la llei de prevenció de riscos laborals i es comprometem amb els assistents en un procés formatiu útil i pedagògic.

 


Descarrega el text complert
 

Paraules clau

Serveis associats