L'obra de rehabilitació de Coroleu 77 és un exemple de rehabilitació artesana duta a terme amb la sensibilitat i maestria d'una empresa rehabilitadora d'alt nivell i autoexigència com és TRAC, que té al darrera una experiència de més de 20 anys en l'ofici i disfruta del privilegi d'haver rehabilitat més de 1.500 edificis a la ciutat de Barcelona.

Els balcons modernistes de cantell sinuós de l'edifici i Coroleu 77 són originàriament una peça d’art en sí mateixos, per la seva originalitat i l'exclusivitat en el cantell, un exemple arquitectònic que TRAC mai havia vist en la seva dilatada experiència rehabilitadora.

Però més enllà de l’estètica, el repte tècnic d’aquesta rehabilitació es plantejava en com fer funcional i garantir la correcta canalització de l’aigua i evitar les escorrenties o retorns de les gotes d’aigua de pluja i manteniment que tant afecten als estucs de cal dels plans invertits de les llosanes dels balcons modernistes.

La solució que l'equip tècnic de TRAC va trobar fou el goteró de zenc amb forma de lletra "ela" i ungla a la seva part frontal inferior instal·lat en sàndwich entre la cara superior de la llosana i el nou paviment de peça ceràmica, calibrada i amb les corresponents capes de separació o confinament del zenc. Així s'aconseguí que no entrés en contacte amb els ciments del formigó i morters, a base de làmina líquida de poliuretà d’alta gama i per a sota soleres.

Amb aquest treball, ha quedat un balcó original recuperat i millorat amb la protecció del goteró de zenc en sàndwich. Ha estat una operació de baix cost per la poca matèria prima necessària, i amb una estètica i funcionalitat final que és garantia de bon funcionament i durabilitat futura de la nostra actuació. A destacar també la delicadesa en el replantejament del solat ceràmic.

La totalitat de treballs que a més s'han dut a terme a l'edifici han estat els següents:

 • Neteja dels diferents estucs de façanes: encoixinats, sòcols, emmarcats i carreus de cantonades de façana.
 • Neteja dels elements de pedra artificial de façanes.
 • Reparació puntual i restauració dels estucs.
 • Renovació de l'estuc de façana posterior.
 • Reparació d'elements ornamentals de pedra artificial.
 • Reparació de lloses de balcons de façanes principals.
 • Enderroc i reconstrucció de balcons de façana posterior.
 • Sanejament de pati interior i substitució de baixants.
 • Sanejament de paraments verticals de coberta.
 • Impermeabilització i pavimentació de coberta.
 • Restauració de vestíbul i escala comunitària.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats