S’ha obert el termini per sol·licitar les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial, que compta amb un pressupost de 8,8 milions d’euros però que es pot ampliar en funció de les sol·licituds.
En la convocatòria de l’any passat, un cop ateses totes les peticions, els ajuts van ascendir a 4,6 milions d’euros. Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.
 
El termini per fer la sol·licitud és del 26 de juny fins al 31 de juliol.

Qui se'n pot beneficiar

Les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Exclusions

No poden participar en aquesta convocatòria els edificis de la ciutat de Barcelona i els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d’habitatge.

Què se subvenciona

Millores d’eficiència energètica i sostenibilitat, millores per a la conservació de l’edifici i per a la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, com per exemple:
  • Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària.
  • Instal·lació d’equips de generació d’energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia.
  • Millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
  • Instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
  • Instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat
  • Instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
Consulteu els imports per a cada tipologia d’ajut i les condicions específiques.
 
Les sol·licituds s’han de fer de manera presencial als 69 punts d’atenció d’habitatge distribuïts per tot Catalunya.
 
Per a més informació, podeu visitar la web de la Generalitat de Catalunya.
 

 

Paraules clau

Serveis associats