TRAC continua amb la rehabilitació de l'edifici de l'Hotel Avenida Palace, ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes 605, a l'Eixample barceloní. Aquest important establiment hoteler ocupa un cèntric espai davant dels Jardins de la Reina Victoria en el singular tram de la Gran Via que va de la Rambla de Catalunya al Passeig de Gràcia. Just al costat del Cinema Comèdia, també restaurat per TRAC fa tres anys.

En aquests moments l'equip de tècnics TRAC està aplicant la veladura de la façana principal, cambiant balustres de les balustrades de la planta coberta i la planta vuitena. I també s’està executant una actuació en els paraments exteriors del quarto de maquines de la façana mitgera.
 
Imatges de detall de les intervencions en curs a l'edifici
 
Un cop finalitzada la rehabilitació i la restauració de la façana, l'edifici recuperarà tot el seu esplendor per seguir formant part de l'arquitectura històrica de la Barcelona d'inicis del segle XX.
 
El detall de totes les intervencions que TRAC ha de realitzar a l'edifici és el següent:
 
Rehabilitació de façana principal i terrasses reculades:
 
  • Neteja de superfícies de pedra artificial de paraments verticals de façana i d’elements singulars (emmarcaments, cornises de pedra i baranes balustrades), mitjançant neteja mixta amb projecció d’aigua i projecció en sec de silicats d’alumini, incloent el decapat de les zones pintades, posterior reparació amb morters específics de reparació de pedra, rejuntat i consolidació puntual de les zones de pedra que ho requereixin  i posterior aplicació de veladura de silicats de potassi a la totalitat de superfícies de pedra de façana.           
  • Recobriment de coberta de cornises de coronament de façana i de paraments reculats amb planxa de zinc.
  • Substitució de balustres irrecuperables per nous balustres fabricats en pedra artificial a partir d’un motllo extret d’un balustre original.
  • Substitució de pinacles ornamentals de coronament de façana irrecuperables per nous pinacles fabricats en polièster i fibra de vidre a partir d’un motllo d’un balustre original.
  • Retirada de cartell “AVENIDA PALACE” de coronament de façana, fora de normativa.
  • Decapat i recuperació de columnes de portes laterals de Planta Baixa.
 
Rehabilitació de paret mitgera dreta (adjacent a edifici del Cine Comèdia):
 
  • Reparació de paraments d’estuc de paret mitgera amb estuc de calç, restauració de pintures del rètol de paret mitgera de “Avenida Palace” i posterior recuperació cromàtica de la totalitat de paret mitgera amb silicats de potassi.

 


 

Paraules clau

Serveis associats