La Construcció 4.0 és un nou concepte associat a la quarta revolució industrial: robòtica, internet de les coses, Big Data, computació al núvol, realitat virtual, BIM, impressió 3D, intel·ligència artificial, nano tecnologia, i un llarg etc. estan impulsant una inexorable transformació del sector de la construcció cap a noves oportunitats.

Algunes de les transformacions comencen a ser una realitat. La computació al núvol és una d’elles. Aquesta tecnologia de comunicació resol processos amb major eficàcia des de sistemes multiplataforma (telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors personals). La recepció de materials en obra, l’autocontrol, les traçabilitats poden quedar resoltes de forma directa.

La rutina de recollir de la informació els matins a l’obra i invertir les tardes a recopilar i gestionar assumptes, que no aporten valor afegit a l’obra, s’han d’anar substituint per sistemes estructurats i directes més eficaços que estalviïn temps, dedicant així els esforços cap a qüestions més rellevants i productives.

Les noves metodologies de gestió, com per exemple el LEAN (Lean Project Management Gestió de Projectes sense pèrdues), incideixen en eliminar aquelles tasques que no aporten valor. En el cas que no sigui possible eradicar-les, és desitjable almenys reduir-les al mínim buscant una sistematització que ocupi el menys temps possible.

Tot apunta que el BIM serà una realitat en un futur pròxim. Per exemple, l’ITeC està fent una gran feina en elaborar protocols que permetin disposar d’objectes BIM realment útils. Malgrat la manca de maduresa del sistema en codificació i compatibilitats, s’està avançant decididament. El desitjable serà mantenir un model virtual de la construcció actualitzada en tot moment amb el realment construït. Fins que això arribi, pot ser de gran utilitat un sistema àgil que ens gestioni l’estat actual de l’execució pel que fa a avanç de l’obra, estats de les unitats d’obra, gestió de documentació d’obra, etc.

Les planificacions d’obra, el seguiment econòmic, etc. estan ben resolts amb els sistemes informàtics actuals. La recollida d’informació i processament posterior, com per exemple, els seguiments d’execució, verificacions de qualitat, comunicació amb les DF, són apropiades per ser resoltes amb sistemes de computació al núvol, facilitant la important comunicació entre els agents implicats.

És previsible que les empreses que disposin d’un bon sistema de digitalització seran més competitives en el mercat. Transcorregut un temps curt, no serà un avantatge competitiu sinó una necessita bàsica mínima per poder seguir competint en el mercat.

Els projectes en general, i els de software en particular, milloren quan es desenvolupen de forma col·laborativa. Les solucions genèriques solen cobrir part de les necessitats de digitalització de les empreses, la resta de necessitats requereixen d’adaptacions a les realitats particulars de cada empresa, assolint així, tot el potencial que ofereix la digitalització del sector de la construcció.

 

(Article publicat al blog del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques a data 19 de juny 2020).


 

Font

Paraules clau

Serveis associats