En aquelles obres que demanen d'una rehabilitació estructural, TRAC col·labora habitualment amb els experts en sistemes de reforç estructurals Nou Bau. La confiança del seu sistema de reforç permet a TRAC oferir les millors solucions estructurals per a cada obra.

El Sistema Nou Bau va néixer l’any 1992 per cobrir les necessitats que es van crear arrel de l’accident del Turó de la Peira de Barcelona. L’arquitecte Narcís Majó va dissenyar el sistema Nou Bau per cobrir totes les necessitats que es van generar per reforçar d’una manera industrialitzada edificis “aluminosos”. Actualment, Nou Bau és una empresa present a tot el territori espanyol i francès que té més de 25 anys d'experiència reforçant sostres amb biguetes de formigó, fusta, ferro i sostres ceràmics.

 

Requisits habitatges/ Resposta Nou Bau

Els beneficis del sistema Nou Bau té molt a veure amb els requisits de l'habitatge i es detallen així:

  • Poca alçada/ No abaixa el sostre
  • Difícil accés/ Elements componibles.
  • No sobrecarregar l’estructura vertical/ Xapa 3mm
  • Corrosió/ Xapa Inoxidable o Galvanitzada
  • Facilitar la presa de mides/ Perfils telescòpics

 

Beneficis del servei

Un dels beneficis de treballar amb Nou Bau és que ofereixen servei abans, durant i després de l'obra:

  • Abans: col·laboren amb els tècnics en el moment de la diagnosis i del projecte.
  • Durant: realitzen el muntatge amb equips homologats.
  • Després: emeten el “CERTIFICAT FINAL DE MUNTATGE” amb el que garanteixen tant la mà d’obra com tots els materials.

 

Màxima garantia

Nou Bau dóna totes les garanties tècniques als constructors, a la propietat i als tècnics, ja que disposa del DIT PLUS -271/P/17, Marcatge CE, Muntatge amb equips homologats per Nou Bau i per l’ITEC amb el programa APTO, ISO 9001, AVIS TECHNIQUE 3/12-718*V1 homologació per França que emet el CSTB.

 

 

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats