La rehabilitació i restauració de l’edifici situat entre la Rambla de Catalunya 135 i l’Avinguda Diagonal 399 ha finalitzat després de vàries fases de treball realitzades a les dues cantonades de l’edifici. Les intervencions realitzades pels tècnics de TRAC han estat molt similars als dos costats de la façana, ja que tot l'edifici presentava el mateix estat de deteriorament i de patologies.
 
 
Patologies que presentava la pedra de l'edifici abans de la intervenció
 
Així, primer es van realitzar aquests treballs a la cantonada de Rambla de Catalunya 135:
 • Decapat integral de les superfícies de pedra.
 • Renovació integral del revestiment d'estuc de façana.
 • Reparació puntual i reforç de llindes de ferro.
 • Restauració de frontons, columnes, capitells i copa ornamentada.
 • Reparació de tribuna.
 • Tractament de biguetes metàl·liques de balcons.
 • Reparació de l'estuc lloses de balcons i galeries.
 • Impermeabilització de balcons.
 • Tractament de baranes balustrades.
 • Restauració de baranes metàl·liques.
 
I ara han finalitzat a la cantonada d’Avinguda Diagonal 399 aquestes intervencions:
 • Decapat i reparació de paraments i elements ornamentals de pedra.
 • Eliminació de revestiments no originals en paraments verticals i posterior recuperació amb estucs de calç tradicionals.
 • Recuperació de les motllures i elements ornamentals perduts. Fabricació de motllos per reproduir les petxines i copes ornamentals perdudes o irrecuperables.
 • Restauració integral d’elements de balcó i tribunes, amb substitució dels balustres afectats, sanejat de lloses amb reforç puntual d’armadures en acer inoxidable i nova impermeabilització.
 • Substitució de persianes de llibret de fusta en mal estat i reparació de fusteries.
 • Rehabilitació integral de mansarda, enderrocant el revestiment ceràmic existent i la estructura de fusta en mal estat, per a posterior execució aïllament tèrmic de poliuretà i nou revestiment de pissarra.
 
Procés de restauració de diferents elements de l'edifici
 
Després del procés de rehabilitació i restauració de les façanes, aquest edifici de gran valor patrimonial, situat en un punt destacat de l'Eixample barceloní, torna a mostrar la seva imatge.
Imatges de l'edifici un cop finalitzada la rehabilitació

 


 

Paraules clau

Serveis associats