El que volem compartir aquí és una confidència de gran valor organitzacional i tal vegada filosòfic: us volem explicar com ho hem fet a TRAC per obtenir resultats en temps de grans incerteses econòmiques, en temps de concatenació de moments socials i econòmics complexos.

 
Tot començava amb la crisi de les hipoteques subprime del 2008, aquí convertida en la crisi del totxo fins el 2016, després la crisi de polarització política del 2018, per continuar amb la crisi de la pandèmia del 2020, la crisi de subministraments, preus i transports postpandèmia del 2021, i la crisi del gas i de l’energia a causa de la guerra d’Ucraïna del 2022. I així anem de sotrac en sotrac, ara l’economia s’infla, ara es desinfla, ara un nou ensurt, i sempre cicles curts, massa curts, alta volatilitat i caigudes periòdiques de l’estabilitat econòmica i social, lògica resposta al moment de canvi sistèmic, de paradigma social i climàtic del segon quart de segle XXI. 
 
I en aquest navegar per aquest nou paradigma, a TRAC sempre hem mantingut un resultat positiu de la nostra activitat, exercici rere exercici, en el millor dels casos obtenint un resultat del 8% abans d’impostos i en el pitjor dels casos obtenint un 3%, però sempre dins d’un marge de resultat prudent i segur per a l’organització, per a les persones i, també, no ens n'oblidem, per als seus stakeholders, entre els que et trobes tu, que estàs llegint aquest text. 
 
Una primera explicació de com hem aconseguit resultats en temps d’incerteses la trobem en la definició de la nostra missió corporativa, profundament pensada i construïda, amb cura filosòfica i experiencial al llarg dels quasi bé trenta anys de la nostra curta història.
 
La nostra missió diu així, en el seu primer paràgraf: 
 
Respondre a la necessitat social local de rehabilitació d’edificis urbans, mitjançant un servei de màxima qualitat de contractista major d’obres de rehabilitació d’edificis urbans, de relació valor/ preu “més per més”, basat en el bon management (Drucker, Kotller, etc.), el  Lean Management  (Womack, Jones, etc.), la justa rentabilitat (5-10%), la justa mida (Estoïcisme), la felicitat del treballador (cultura, ethos, eudaimonia, frònesi, autorealització), la felicitat del col·laborador (cadena de valor), l’experiència del client, l’experiència social (stakeholders) i la sostenibilitat (solvència, marca, creixement potencial sostenible, adaptabilitat als canvis, valor transgeneracional , valor  RSC i ODS). 
 
I acaba amb aquest segon paràgraf:
 
Ser organització de cicle virtuós, en equilibri de gènere, basat en persones de personalitat prudent, forta, temperada, justa, amb alta capacitat de treball i productivitat en equip, sensible, culte, bondadosa, educada i positiva.
 
Aquest és, doncs, el nostre primer secret al descobert: una missió clara i encoratjadora, fonamentada en el bon management però també amb una clara vessant humanista, enfocada a la veritable realització de l’ésser humà, que és desenvolupar el potencial productiu humà a través de l’obra de la vida, la pràctica de les virtuts de ser i fer.
 
Entenem així el treball com un mitjà de desenvolupament i perfeccionament de les persones, entenent l’empresa com un conjunt de persones que s’esforcen en aconseguir una meta comuna a través de l’aportació personal i diversa de cada una d’elles. Treballadors que desenvolupem les nostres habilitats, qualitats i virtuts en la major mesura possible i que trobem la nostra màxima expressió individual en la recerca de l’excel·lència en el treball i la creació quotidiana. El nostre ethos, la nostra cultura ens guien com a persones treballadores amb diferents capacitats i coneixements realitzant diferents treballs i construint l’empresa sobre la comunicació i la responsabilitat individual, on cada treballador adoptem un paper directiu en nosaltres mateixos envers la missió col·lectiva.
 
Practiquem el treball com a activitat humana que transforma directa o indirectament allò extern, el món en general, i a través del qual la nostra persona es transforma i es perfecciona a sí mateixa com a ésser individual i social.
 
Una visió, missió i valors d’enriquiment comú, constantment comunicats i transmesos als membres de l’organització, escoltant i enriquint-nos amb les veus ascendents i descendents internes, produint i experimentant una cultura de l’organització que ens proporciona una perspectiva integral que dóna sentit al nostre treball, una visió de la nostra identitat i la nostra missió.
 
La societat del segle XXI, la del coneixement, la de la Tercera Revolució Industrial de Rifkin, la del canvi climàtic, la del canvi sistèmic, la dels set mil milions d’habitants al planeta, la de la globalització, la de la consciència de mon únic (Erich Fromm), la de la consciència d’una sola naturalesa i una sola humanitat, es mostra com una societat on el màxim criteri ja no és la productivitat, sinó la qualitat i la sostenibilitat basada en la creativitat i la iniciativa ètica sumada i realitzada dins la bona organització. 
 
En aquests valors es troba l’essència del potencial adaptatiu i resilient de TRAC, com a equip i com a empresa, davant de les crisis i cicles canviants constants. I en base a tots aquests valors, construïm cada exercici un pressupost equilibrat i sostenible que respecti la missió i els nostres principis corporatius, aquests que us presentem:
 

Els principis corporatius TRAC 

 1. Persones
 2. Treball
 3. Cultura
 4. Especialització
 5. Lideratge i direcció
 6. Institució
 7. Mercat i clients
 8. Producte
 9. Estàndards de qualitat
 10. Topalls
 11. Preus i rendibilitat
 12. Comandes, concursos, estudis i contractació
 13. Pool Industrial i col·laboradors 
 14. Producció, gestió d’obres i servei postobra
 15. Responsabilitat Social i ODS
 16. Formació   
 17. Contingències
 18. Resiliència
 19. Cost i rendibilitat
 20. Projecció i sostenibilitat

 

També us podem explicar que sempre ens apliquem els principis socràtics de prudència, fortalesa, justícia i temperància i que intentem que aquests estiguin presents i condicionin tot allò que fem. 
 
I la nostra prudència ens porta a ser bons estalviadors i bons inversors en la nostra estructura i organització, de tal manera que al llarg dels anys hem acumulat saber, solvència i recursos, hem pogut construir el nostre propi sistema TIC i tenir-lo constantment actualitzat, per poder extraure molta informació indicadora de feina i de resultat i poder anticipar i fer previsions a curt, mig i llarg termini. 
 
I així hem consolidat una fortalesa econòmica que ens permet mantenir uns estats financers solvents i afrontar les inversions necessàries en requeriments tecnològics, estructurals i culturals als que ens ha reptat cada canvi de paradigma. I també hem pogut atendre els requeriments de creixement potencial sostenible i prudent de l’empresa, que ens garanteix la competitivitat i els plans de carrera interns i d’autoabastiment de talent TRAC, a l’hora que ens permet, en cas de necessitat, incentivar la demanda o ajudar als nostres clients i col·laboradors.
 
Per acabar, res millor que mostrar-vos alguns d'aquests principis corporatius clau que consten en el Manual del Bon Govern de la nostra organització:
 

Principi 17: Contingències

Les principals contingències que pugui patir l’organització estan cobertes per la política i pràctica general de l’empresa basada en la prudència i la temperància, practicades i madurades amb èxit durant trenta anys. En conseqüència, per la gran força acumulada basada en una cultura interna comuna, un equip humà i professional especialitzat, un know how competent, uns bons lligams amb tercers (stakeholders), uns ratis econòmics solvents, uns estats financers sòlids i una autoritat de marca rellevant. 
 
L’anàlisi constant, sistematitzat i procedimentat de KPIs, basat en una tecnologia TIC i BI de molt alt nivell, més procediments d’anàlisi estratègic anticipatiu dels Consells de Direcció Interns mensuals, anàlisi estratègic anticipatiu dels Consells de Direcció amb consellers externs trimestrals, més les reunions d’Alta Direcció semestrals, són garant que TRAC pateixi molt poques contingències, havent demostrat que les grans contingències, les grans crisis aparegudes abruptament i no anticipables, ja siguin de caràcter endogen (pèrdua de professionals clau) o exogen (crisis sistèmiques, crisis de la construcció 2009, crisis de la pandèmia del Covid 2020, etc.) han estat afrontades de manera eficient i amb bon resultat. 
 
Si apareix la contingència, disposem dels recursos econòmics i d’organització, directius i consellers, i tenim l’experiència per generar els plans de gestió de contingències adients.
 

Principi 18: Resiliència

La resiliència és i ha de ser sempre una capacitat bàsica de l’organització.
 

Principi 19: Cost i rendibilitat

Els costos directes i indirectes d’obra o d’empresa, la base de preus i els preus i l’oferta han de ser competitius a nivell local considerats a franja de competència de relació qualitat/servei de més per més.
 
La rendibilitat ha de ser temperada, de qualitat sectorial suficient i estar entre el 5% i el 10% del resultat d’explotació per exercici.
 

Principi 21: Projecció i sostenibilitat

La projecció de l’organització, si es respecten i compleixen virtuosament la missió i els seus principis, considerant el camí de la sostenibilitat, el moment protagonista de la rehabilitació dels edificis urbans en el Green Deal del segle XXI, la demanda potencial dels propers 50 anys (sense tenir en consideració el potencial de creixement de la firma via adquisicions d’altres empreses o entrada en altres sectors de negoci) està assegurada en model, eficiència i rendibilitat a llarg termini. 
 

 

Paraules clau