L’organització col·legial de l’arquitectura tècnica, integrada pels Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, i el Consell de col·legis català, en compliment de la prescripció prevista a l’article 60, apartat 2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, catalans, ha elaborat el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya en el que queden definides les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió i es detallen les conductes que constitueixen infracció professional, d’acord amb els Estatus col·legials i la Llei.

El Codi deontològic i de bones pràctiques va estar sotmès a tots els professionals col·legiats dels Col·legis catalans i va ser aprovat, degudament, per la Junta del Consell de Col·legis de Catalunya en sessió del 14 de juliol de 2016. El codi es va publicar en el DOGC núm. 7244 de data 10 de novembre de 2016 i va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, l’11 de novembre de 2016. El Consell de Col·legis d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, tenen aquest codi penjat a la seva web del Consell i en la dels col·legis membres, en format PDF, per poder ser consultat pels professionals del sector.

Amb el Codi deontològic i de bones pràctiques es defineixen les bones pràctiques i les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió, per posicionar l’arquitectura tècnica com a professió responsable i que procura l’excel·lència professional en benefici de la societat.

Com que el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona ha cregut que l'empresa TRAC està alineada amb els valors i criteris professionals de qualitat, servei i professionalitat que recull aquest Codi, han proposat a TRAC la participació i col·laboració que permetrà fer possible una edició impresa per distribuir entre els col·legiats de Catalunya
 
 
 
 

Col·laboració alineada amb els ODS

Donant suport les iniciatives deontològiques del CAATEEB, TRAC dóna el seu suport als principis declarats pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en la seva Agenda 2030. L'ODS 11, sobre protegir el patrimoni cultural del món, l'ODS 16 de promoure societats justes, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els tres objectius que TRAC afavoreix col·laborant amb les propostes de bones pràctiques professionals del CAATEEB.
 

 


Descarrega el Codi Deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l'arquitectura tècnica a Catalunya
 

Font

Paraules clau

Serveis associats