En aquests moments l'equip de restauradors de TRAC està realitzant les calques dels mosaics que conformen el patrimoni històric de l'edifici de La Rotonda, un procés meticulós que requereix de molta tècnica i experiència.

TRAC s’encarrega de la restauració patrimonial de l’edifici que comporta la recuperació de nombrosos elements del malmès edifici modernista:

 • Elements de coronament de façanes
 • Elements ornamentals de pedra de coronament florons
 • Estucs de coronament de façanes
 • Recuperació del cromatisme amb aplicació de revestiment de silicats
 • Renovació de l’estuc irrecuperable
 • Estuc de lesenes longitudinals
 • Emmarcaments i imposta de pedra. Recuperació manual de volums a elements ornamentals
 • Llosanes de balcons
 • Pilars de pedra de balcons
 • Mosaic romà de pedestal de la façana Rotonda
 • Esgrafiat sobre llindes. Recuperació cromatisme amb revestiment de silicats.
 • Impostes i columnes de pedres
 • Mosaic romà escuts. Treballs de restauració. Reintegració cromàtica en les pèrdues de vidriat
 • Elements de pedra de coronament de la façana mitgera
 • Renovació de l’estuc color ocre
 • Escala i muret de pedra
 • Pinacles
 • Restauració de la cúpula del templet Rotonda

 

Paraules clau

Serveis associats