La primera fase dels treballs de rehabilitació al gran edifici de la comunitat de Bailèn 92 ha acabat. Es tracta d’un façana de tres cares situades al propi carrer Bailèn, fent xamfrà amb el carrer d’Aragó, a plè Eixample.

A la façana, que té una superfície total a rehabilitar de 2.400m2, s'han realitzat unes feines de renovació integral de cantells de balcons, on s'ha substituit la pedra original per un acabat de composite d’alumini tipus Alucobond. Previament a la col.locació d’aquest acabat, s’han reconstruït tots els cantells de formigó deixant la superficie llesta per a rebre l’acabat. Al mateix temps, s’han renovat tots els paviments dels balcons i als sostres de fusta, s'han substituït les lames en mal estat i s'ha finalitzat amb un tractament de protecció de la fusta amb un lasur color nogal.

Pel que respecta als aplacats de pedra natural tipus travertí s'ha dut a terme una neteja en sec i un hidrofugat transparent com a terminació. Per finalitzar, s’han substituït les baranes per unes de noves d’alumini.

 

Tractament de passivat d’armadures en cantells balcons i reconstruccio de cantells de forjats de formigó amb morter R4.

 

Impermeabilització de balcons amb Weber Imperflex 2C i enrajolat de lloses de balcons.

 

Tractament i envernissat de sostres existents de fusta i imatge final de la façana al finalitzar la primera fase d'obra.

 

Paraules clau

Serveis associats