A l’edifici de Mallorca 178 el grup immobiliari Nuñez i Navarro està construïnt un hotel amb dues plantes i un àtic al damunt de l’edifici original.

TRAC està duent a terme els treballs de rehabilitació i restauració de la façana d’origen (planta baixa, entresol, principal i planta 1ª) i la posterior integració de la nova façana remuntada.

La intervenció avança a bon ritme i en aquests moments s’està duent a terme la realització de nous emmarcaments per a les obertures de portes balconeres a planta mansarda mitjançant peces de pedra artificial prefabricada a taller. S’estan pujant i col·locant les peces de pedra artificial i les motllures de remat superior, també prefabricades a taller.

La fixació de les peces de pedra artificial s’està realitzant mitjançant barnilles d’acer inoxidable i ancoratge de tac químic de resines epoxídiques, i s’estan reomplint els cèrcols estructurals interiors amb formigó elaborat a obra amb sacs de predosificat HA-25.

Posteriorment s’està duent a terme el rejuntat de la totalitat del conjunt de peces de pedra artificial amb material flexible específic per a junts d’elements de pedra artificial.


 

Paraules clau

Serveis associats