Un cop finalitzada la rehabilitació i restauració de l'edifici de Rambla Catalunya 135, TRAC continua amb els treballs a l'altra cantonada del mateix edifici, a Av. Diagonal 399. Es tracta de la fase 2 de la intervenció total prevista al conjunt de l'edifici, que en aquests moments se centra en feines de repicat i decapat i s’estan començant a fer les primeres reconstruccions.

Les feines que estan previstes realitzar a Av. Diagonal 399 seran les mateixes que a l'altra cantonada, ja que tot l'edifici presentava el mateix estat de deteriorament i de patologies.

Aquest és el detall de les intervencions que l'equip de tècnics de TRAC durà a terme:

  • Decapat i reparació de paraments i elements ornamentals de pedra.
  • Eliminació de revestiments no originals en paraments verticals i posterior recuperació amb estucs de calç tradicionals.
  • Recuperació de les motllures i elements ornamentals perduts. Fabricació de motllos per reproduir les petxines i copes ornamentals perdudes o irrecuperables.
  • Restauració integral d’elements de balcó i tribunes, amb substitució dels balustres afectats, sanejat de lloses amb reforç puntual d’armadures en acer inoxidable i nova impermeabilització.
  • Substitució de persianes de llibret de fusta en mal estat i reparació de fusteries.
  • Rehabilitació integral de mansarda, enderrocant el revestiment ceràmic existent i la estructura de fusta en mal estat, per a posterior execució aïllament tèrmic de poliuretà i nou revestiment de pissarra.

 

Fase 2 de la rehabilitació en curs a l'edifici d'Av. Diagonal 399

 

 Fase 1 de la rehabilitació de l'edifici de Rambla Catalunya 135.  Imatges dels treballs en curs.

 

Imatges de l'edifici cantonada Rambla Catalunya amb Av Diagonal abans dels treballs de rehabilitació. 

 


 

Paraules clau

Serveis associats