A la façana de la comunitat de propietaris de Floridablanca 141-143, al districte de l'Eixample, TRAC ha realitzat una col·locació de panells GRC (Glass Reinforced Concrete) als balcons.
 
Aquest tipus de material, el GRC, és un material compost per una matriu de micro formigó de ciment Portland armat amb fibra de vidre dispersa en tota la massa. La seva fàcil aplicació i la seva alta resistència mecànica, sobretot a la flexió i a l'impacte, són els seus màxims avantatges.
 
En el procés d'instal·lació dels panells de GRC als balcons de Floridablanca 141-143 s'han realitzat els següents treballs:
 
 • Enderroc de revestiment de pedra natural a murets perimetrals de balcó.
 • Reconstrucció i anivellament de murets perimetrals de balcons.
 • Subministrament i col·locació d'aplacat de GRC en fronts de forjats en substitució de la pedra retirada.
 • Impermeabilització i paviments de balcons nous.
 • Sostre de lames d’alumini nou.
 • Tractament d'envans de fusta de balcons mitjançant poliment i aplicació de Lasur.
 • Neteja i hidrofugació de paraments d'obra vista.
 • Impermeabilització i paviment de les terrases dels àtics.
 • Decapat i aplicació de veladura en aplacat de planta baixa i entresòl i col·locació d'ancoratges.
 • Col.locació de suplement d'inox a baranes existents.
 • Canvi ancoratges de barana amb inox.
 • Pintat de baranes.
 
 
 

 


 

Paraules clau

Serveis associats