En aquests moments s’estan acabant els treballs de restauració a plafons amb repintats al pati interior de Pg. Gràcia 60. En alguns d’aquests plafons, un cop netejats i eliminades les pintures no originals, es va poder observar que l'estat de conservació de la policromia original no permetia la seva restauració. En aquests casos, els restauradors estan duent a terme el següent procés de treball:

  • Sanejament del suport i preparació amb massilla
  • Aplicació d’una primera capa de goma laca a tot el suport
  • Execució de plantilla del dibuix de plafó en bon estat i posterior calc al plafó massillat a recuperar
  • Aplicació de pà d'or amb tècnica de daurat al mixtió, posterior aplicació de goma laca per brunyir i fixar
  • Patinat per igualar textures i lluentor
  • La resta de la decoració floral es reproduirà amb pintura acrílica
  • Envellit del conjunt amb pàtina de vernís

 


 

Paraules clau

Serveis associats