Les ofertes de treball són diferents a les anteriors a la crisi

El Servei d’Ocupació del CAATEEB ha rebut fins l’octubre de 2018 un 8% més d’ofertes que en el mateix període de l’any anterior i, segons hem detectat des del servei, en aquest període les empreses comencen a tenir dificultats per captar candidats interessats i que s’ajustin a la seva demanda, tant pel que fa a professionals amb experiència com a nous titulats i becaris.
 
El tipus d’empresa que es dirigeix al Servei d’Ocupació no ha variat gaire, continuen sent principalment constructores, enginyeries, despatxos d’arquitectura i despatxos professionals d’arquitectura tècnica. Ara bé, si analitzem el tipus i contingut de les ofertes en comparació amb les que es rebien amb anterioritat a la crisi recent que ha patit el sector, s’aprecien diferències quant al tipus d’oferta de treball i a la seva descripció competencial.
 

Dirigir obres amb noves metodologies i eines de treball

El tipus d’ofertes que arriben al servei continuen sent principalment per ocupar llocs de direcció d’obres per desenvolupar les funcions de cap d’obra i tècnic d’estudis, sobretot per a empreses constructores i enginyeries que descriuen els llocs com a Construction o Project Manager. Pel que fa als despatxos professionals d’arquitectes i d’arquitectes tècnics, aquests incrementen la seva oferta en la qual requereixen perfils juniors amb coneixements nous a partir de la demanda emergent de l’ús de noves metodologies BIM en els processos d’obra.
 
En aquest sentit, destaquen les ofertes que requereixen coneixements de BIM, saber modelar amb Revit i, darrerament, coneixement de programes de gestió per desenvolupar el BEP, per a costos i planificació. És per això que a les ofertes es valora haver fet una formació específica en BIM Manager o, com a mínim, en l’ús de les eines informàtiques que s’apliquen (Revit, Navision, etc). Encara són poques les ofertes que demanden conèixer el Last Planer per implementar metodologies de Lean Construction, però qui en té coneixements es converteix en un candidat desitjat pels despatxos professionals que avancen en l’ús del BIM i aquestes noves metodologies emergents.
 
Els coneixements de Presto i el TCQ continuen sent els programes més demanats per fer amidaments i pressupostos i control de costos. En alguns casos comencen a descriure el lloc del tècnic d’estudis com a Quantity Surveying, que va més enllà afegint conceptes com el predimensionat de costos i gestió de riscos i desviacions. Pel que fa a programes de planificació continua sent el més demandat l’MS Project, tot i que en alguns casos comencen a citar programes com el Last Planer, Primavera o altres menys coneguts en el nostre entorn.
 

Emergeixen nous perfils i competències per als arquitectes tècnics

A més dels perfils més tradicionals com ara el cap d’obra i cap de producció o tècnic d’estudis i pressupostos, emergeixen novament funcions relacionades amb la seguretat i salut, per exercir com a coordinadors de seguretat i, cada cop més sovint, com a tècnic de prevenció de riscos laborals per a constructora o serveis de prevenció aliens, que durant la crisis es van veure obligat a reduir recursos. Als professionals que es dediquen a la seguretat i salut se’ls demana més coneixements que els relacionats estrictament amb la seguretat a l’obra durant el procés de construcció. Se’ls requereix coneixements de gestió de residus i sostenibilitat, amb visió transversal del procés d’edificació i de l’empresa, ampliant el seu àmbit d’actuació a les operacions de manteniment i reparació.
 
A la rehabilitació, després de la crisis, se li han sumat conceptes com ara l’accessibilitat i l’eficiència energètica, nous coneixements que els professionals que s’hi dediquen han d’incorporar al seu perfil per cobrir la demanda d’aquest subsector. Per altra banda, tenim ofertes que abans de la crisi no solien arribar al nostre servei, com ara les relacionades amb el manteniment i explotació dels edificis, el Facility & Property Manager i ofertes relacionades amb la inspecció tècnica d’edificis, el manteniment i les reparacions, que evolucionen cap a la figura del tècnic de capçalera tan reivindicada pel nostre col·lectiu. A la descripció d’aquest tipus d’ofertes comença a aparèixer com a requisit el disposar d’un bon coneixement del funcionament de les instal·lacions i serveis, així com l’aplicació de conceptes d’eficiència energètica considerat, fins ara, com a punt feble del perfil bàsic del nostre col·lectiu professional.
 
També estan apareixent ofertes relacionades amb el retail, que inclou disseny i producció d’obres en locals per a marques, on es valoren els coneixements d’interiorisme i de materials amb alt nivell d’acabats i una acurada gestió i control de la planificació i el temps d’execució.
 
Per últim, destacar ofertes que fa temps que no arribaven al servei com ara les relacionades amb la taxació d’immobles o el peritatge per a assegurances. I també s’animen les ofertes i borses de treball per cobrir llocs a l’administració pública, després d’un llarg termini de temps sense gaires convocatòries.
 

L’anglès com a requisit emergent a tots els perfils

Els idiomes no han estat fins ara barrera d’entrada per cobrir llocs de treball al nostre col·lectiu, però l’entrada d’inversors estrangers i de projectes internacionals fan que el domini de l’anglès comenci a ser un requisit imprescindible per ocupar determinats llocs de treball. Aquesta és una competència ben desenvolupada entre el col·lectiu més jove, però esdevé encara assignatura pendent dels de més edat que ara veuen com imprescindible tenir un bon nivell d’idioma per tractar amb els clients.
 

Les competències personals són tant valorades o més que les tècniques

A la descripció de les ofertes, a més de descriure tasques tècniques es valoren competències transversals que abans no apareixien gaire als anuncis. La flexibilitat i capacitat d’adaptació, saber treballar en equip, capacitat per l’aprenentatge continu i l’orientació a resultats són algunes de les competències que ara es descriuen de manera explícita als anuncis. Els coneixements tècnics són imprescindibles per ocupar els llocs, però cal dominar altres competències que demostrin que el candidat pot afrontar amb èxit el repte dels canvis que s’estan produint en el sector.
 

El CAATEEB capta professionals de l’edificació amb talent per a les empreses

Aquestes són les conclusions que resulten de l’anàlisi de les ofertes del Servei d’Ocupació del CAATEEB, informació de primera mà obtinguda a través del nostre contacte continu amb empreses i candidats. Aquest és un coneixement que s’utilitza en l’orientació professional que s’ofereix als col·legiats i col·legiades que poden dirigir-se al servei, tant si tenen feina com si no, per assessorar-se i/o entrar a formar part de la cartera de candidats del CAATEEB. El Servei d’Orientació Professional del CAATEEB, com a expert en professionals de l’edificació, orienta a col·legiats i empreses i capta talent per a les empreses del sector que utilitzen els serveis de Consultoria de Recursos Humans i headhunting.
 
 
 
 

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats