El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha informat de l'ampliació de convocatòria de les línies de subvencions que previsiblement es publicaran al BOPB i entraran en vigència, en principi, a finals d'aquest mes de juliol o a mitjans d'agost.

 

Objectiu de la convocatòria:

Programa de subvencions a fons perdut per a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, per impulsar l’activitat econòmica en el sector de la construcció, per mantenir en bon estat el parc d’habitatge dels municipis i per millorar la qualitat de vida de les persones.

Vigència de la convocatòria:

A partir de l’1 de setembre de 2015 i previsiblement fins a finals d'any 2015.

Actuacions subvencionables:

  • CONSERVACIÓ: Arranjament de façanes, reparació de cobertes, adequació de les instal·lacions comuns.
  • MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT: Millora de l’aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, instal·lació de plaques solars.
  • MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT: Instal·lació d’ascensors, salvaescales, rampes.
  • ACTUACIONS D’HABITABILITAT (INTERIOR D’HABITATGE): Canvi de banyera per dutxa, substitució de la caldera, adequació de les instal·lacions de l’habitatge, canvi de finestres.

Percentatges subvencionables:

Del 35% al 50% del cost de les obres.


 

Paraules clau

Serveis associats