El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha publicat al BOPB a data 9 d'octubre de 2017 una modificació de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017. Els principals canvis que inclou són:
 
-S’amplia l’import de la convocatòria en 20.107.140,68 €.
 
La major part d’aquests diners es destinen als ajuts generals, però hi ha uns imports que es reserven exclusivament per a millores d’edificis situats als barris de Bon Pastor Baró del Viver, la Vinya-Can Clos-Plus Ultra i el Raval Sud.
 
-S’augmenten els percentatges de subvenció en determinats barris:
 
 · Ciutat Meridiana: subvenció del 75% del pressupost per a actuacions d’instal·lació d’ascensors
 · Bon Pastor Baró del Viver i Raval Sud: subvenció del 50% del pressupost per a actuacions en elements comuns*
 · La Vinya-Can Clos-Plus Ultra: subvenció del 75% del pressupost per a actuacions en elements comuns**
 
-S’estableix que, en el cas d’actuacions superiors a 50.000 euros, caldrà acreditar haver sol·licitat tres pressupostos.
 
 
Per a més informació, cliqueu aquí.
 
 
*  Edificis inclosos en l’àmbit aprovat per la Llei de Barris.
** En aquest apartat s’ha detectat un error en el text publicat al BOPB i caldria estar pendent de quan n’aparegui la correcció.

Descarrega el text complert
 

Font

Paraules clau

Serveis associats